Nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU

NIU har ett tydligt elitperspektiv och vänder sig till dig som har förutsättningar att nå nationell elit som senioridrottare.

NIU har ett mycket tydligt elitidrottsperspektiv. Du som vill göra en satsning mot nationell elit kommer att lägga mycket tid på ditt idrottande och kommer att ha en del ledighet från skolan för att kunna genomföra din idrottssatsning.

På de flesta NIU-inriktningarna läser du gymnasiet på 4 år

För att skolresultaten inte ska bli lidande av idrottssatsningen är upplägget för de flesta NIU-inriktningarna fyraårigt. Det är bara fotboll utanför samverkan med HIF som är treårigt. Det betyder att du som elev studerar färre kurser per år och får möjlighet till fler träningspass på förmiddagstid. Skillnaden mellan att gå tre och fyra år är ett praktiskt lektionspass per vecka samt lägre studietakt.

Anmäl intresse för boende

I mån av plats kommer vi att erbjuda NIU-elever plats på skolans elevboende. Om du som NIU-elev är intresserad av boende ska du anmäla det till biträdande rektor Annica Persson. Vi erbjuder NIU-elever boende i den ordning de anmält intresse.

Vi har lång erfarenhet av fyraårig studiegång

Vi på Filbornaskolan har lång erfarenhet av fyraårig studiegång för idrottselever och det har varit en starkt bidragande faktor till såväl idrotts- som skolframgång för våra elitidrottselever. RIG och NIU kan du kombinera med följande program: barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, industritekniska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Ansök till NIU

Filbornaskolan har elva idrotter godkända inom NIU. Uttagning till NIU sker i två steg, dels idrottsligt dels betygsmässigt. När det gäller den idrottsliga bedömningen kommer skolan tillsammans med respektive idrottsförbund att göra en rangordning av de sökande. Du får besked om du får en plats på NIU innan du ska söka gymnasieprogram. Om du får en plats på NIU måste du sedan komma in på programmet du har sökt på skolan. Här gäller betygsintagning och dina betyg från grundskolan blir alltså viktiga för att du i slutänden ska komma in.

Datum för uttagningar NIU inför läsåret 24/25.

Datum för uttagningar NIU inför läsåret 24/25.

Sport Datum och tid
Basketboll Torsdagen den 7/12 klockan 10:00-12:00 och/eller tisdagen den 12/12 klockan 10:00-12:00. Plats: Filbornahallen.
Brottning Enligt kallelse från ansvarig lärare.
Bordtennis Uppgifter kommer inom kort.
Fotboll pojkar Fredagen den 8/12 klockan 08.30-14.00 samt måndagen den 15/1 klockan 08.30-14.00. Plats: Filborna IP.
Fotboll flickor Fredagen den 8/12 klockan 11.00-15.00 samt måndagen den 15/1 klockan 11.00-15.00. Plats: Filborna IP.
Golf Fredagen den 8/12 klockan 9.00-15.00.
Handboll Måndagen den 18/12 klockan 8.00-12.00. Plats: Helsingborgs Arena C.
Innebandy Tisdagen den 12/12 klockan 08.30-15.00 och tisdagen den 16/1 klockan 08.30-15.00. Plats: Helsingborgs Arena B.
Konståkning Uppgifter kommer inom kort.
Padel Uppgifter kommer inom kort.
Simning Enligt kallelse från ansvarig lärare.
Tennis Torsdagen den 14/12 klockan 09.00-16.00. Plats: Olympiahallen.

Har du frågor?

Kontakta vår rektor, Anders Nilsson, på
042-102401, anders.nilsson@helsingborg.se

Du som går på NIU har rätt att läsa ämnet specialidrott med 400 gymnasiepoäng, 200 poäng individuellt val och 200 poäng programfördjupning. Därutöver kan du ansöka om utökat program med 300 poäng specialidrott.