Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program som passar dig som vill jobba med människor i olika åldrar. Du får kunskap i hur du på ett bra sätt hjälper gamla, unga människor och barn med till exempel fritidsaktiviteter och omsorg. 

Här möts du av ambitiös och engagerad personal och elever, i ett stimulerande studieklimat som kännetecknas av flexibilitet och individuella lösningar och anpassningar. 

Filbornaskolan är en spegling av samhället med en blandning av teoretiska och praktiska program, där anpassade gymnasieskolan är en välfungerande integrerad del av skolan. 

Vad kan du förvänta dig av oss

Vi strävar för att du efter din utbildning hos oss, har fått praktiska kunskaper om vardag och yrkesliv, har utvecklat social kompetens, är kvalitetsmedveten och tar ansvar så att du kan samarbeta bra med andra på en arbetsplats.

Vem vänder sig programmet till?

Programmet vänder sig till dig som vill lära dig om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling. Du får också lära dig om olika former av hälsofrämjande arbete. Hos oss får du redskap att utveckla din förmåga att samarbeta, kommunicera, ta ansvar, reflektera och vara kreativ.

Vad gör vi på programmet?

I utbildningen ingår gymnasiesärskolegemensamma ämnen och programgemensamma ämnen, yrkesinriktade kurser vilka tillsammans med minst 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande förbereder dig för arbete inom yrkesområdet.

Den anpassade gymnasieskolan är 4-årig.

Boka studiebesök

Går du i årskurs 9 och ska börja i den anpassade gymnasieskolan?

Poängplan

Hälsa, vård och omsorg, Anpassad gymnasieskola

Kurs Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 poäng
Engelska 1 25 25 25 25 100
Estetisk verksamhet 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 1 50 50 50 50 200
Matematik 1 25 25 25 25 100
Naturkunskap 1 50 0 0 0 50
Religionskunskap 1 0 0 50 0 50
Samhällskunskap 1 12,5 12,5 12,5 12,5 50
Svenska 1 50 50 50 50 200
Historia 1 0 50 0 0 50
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 600 poäng
Hälsa 1 50 50 0 0 100
Hälsa 2 0 0 50 50 100
Människan 25 25 25 25 100
Servie och bemötande 1 25 25 25 25 100
Vård och omsorg 1 50 50 50 50 200
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
Barnet i förskolan 1 50 50 0 0 100
Barnet i förskolan 2 0 0 50 50 100
Skapande verksamhet i förskolan 25 25 25 25 100
Fritid och friskvård 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 2 0 0 100 0 100
Lokalvård 1 25 25 25 25 100
Människokroppen 25 25 25 25 100
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng
Individuellt val 50 50 50 50 200
GYMNASIEARBETE 100 poäng
Gymnasiearbete 0 0 0 100
Kurs Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 poäng
Engelska 1 25 25 25 25 100
Estetisk verksamhet 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 1 50 50 50 50 200
Matematik 1 25 25 25 25 100
Naturkunskap 1 50 0 0 0 50
Religionskunskap 1 0 0 50 0 50
Samhällskunskap 1 12,5 12,5 12,5 12,5 50
Svenska 1 50 50 50 50 200
Historia 1 0 50 0 0 50
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 600 poäng
Hälsa 1 50 50 0 0 100
Hälsa 2 0 0 50 50 100
Människan 25 25 25 25 100
Servie och bemötande 1 25 25 25 25 100
Vård och omsorg 1 50 50 50 50 200
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
Barnet i förskolan 1 50 50 0 0 100
Barnet i förskolan 2 0 0 50 50 100
Skapande verksamhet i förskolan 25 25 25 25 100
Fritid och friskvård 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 2 0 0 100 0 100
Lokalvård 1 25 25 25 25 100
Människokroppen 25 25 25 25 100
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng
Individuellt val 50 50 50 50 200
GYMNASIEARBETE 100 poäng
Gymnasiearbete 0 0 0 100