Individuella programmet

Anpassade gymnasieskolans individuella program finns för de elever som behöver en anpassad utbildning, utifrån att de inte kan följa en fullständig utbildning i något av gymnasiesärskolans nationella program.

Här möts du av ambitiös och engagerad personal och elever, i ett stimulerande studieklimat som kännetecknas av flexibilitet och individuella lösningar och anpassningar. 

Filbornaskolan är en spegling av samhället med en blandning av teoretiska och praktiska program, där anpassade gymnasieskolan är en välfungerande integrerad del av skolan. 

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi strävar för att du efter din utbildning hos oss, har fått praktiska kunskaper om vardag och yrkesliv, har utvecklat social kompetens, är kvalitetsmedveten och tar ansvar så att du kan samarbeta bra med andra på en arbetsplats. På Filbornas anpassade gymnasium har vi fokus på friskvård och hälsa och eleverna får möjlighet att prova olika fysiska aktiviteter under sin utbildning. Målet är att eleverna får förståelse för kopplingen mellan fysisk aktivitet och välmående. 

Vem vänder sig programmet till?

Individuella programmet finns för de ungdomar som behöver en utbildning som är anpassad utifrån de egna förutsättningarna. Utbildningen ska ge kunskaper för ett självständigt och aktivt liv. Anpassade gymnasieskolans Individuella program riktar sig till de elever som inte kan följa en fullständig utbildning i något av gymnasiesärskolans nationella program. Hos oss får du redskap att utveckla din förmåga att samarbeta, kommunicera, ta ansvar, reflektera och vara kreativ.

Vad gör vi på programmet?

I de individuella programmen ska följande ämnesområden ingå:

  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation
  • Estetisk verksamhet

Boka studiebesök

Går du i årskurs 9 och ska börja i den anpassade gymnasieskolan?

Poängplan