Administration, handel och varuhantering

Programmet för administrations, handel och varuhantering vänder sig främst till dig som vill arbeta inom butik och handel, med allt ifrån lager till försäljning.

Här möts du av ambitiös och engagerad personal och elever, i ett stimulerande studieklimat som kännetecknas av flexibilitet och individuella lösningar och anpassningar. 

Filbornaskolan är en spegling av samhället med en blandning av teoretiska och praktiska program, där anpassade gymnasieskolan är en välfungerande integrerad del av skolan. 

Vad kan du förvänta dig av oss

Vi strävar för att du efter din utbildning hos oss, har fått praktiska kunskaper om vardag och yrkesliv, har utvecklat social kompetens, är kvalitetsmedveten och tar ansvar så att du kan samarbeta bra med andra på en arbetsplats.

Vem vänder sig programmet till?

Programmet för administrations, handel och varuhantering vänder sig främst till dig som vill arbeta inom butik och handel, med allt ifrån lager till försäljning. Programmet för administrations, handel och varuhantering kräver goda teoretiska kunskaper och att du är intresserad av data. Du bör ha gott ordningssinne, ansvarskänsla och kunna möta kunder i olika situationer. Hos oss får du redskap att utveckla din förmåga att samarbeta, kommunicera, ta ansvar, reflektera och vara kreativ.

Vad gör vi på programmet?

I utbildningen ingår kärnämnen och yrkesinriktade kurser. De yrkesinriktade kurserna tillsammans med minst 22 veckors praktik förbereder dig för arbete inom branschen. Den anpassade gymnasieskolan är 4-årig.

Boka studiebesök

Går du i årskurs 9 och ska börja i den anpassade gymnasieskolan?

Poängplan

Administration, handel och varudistribution, Anpassad gymnasieskola

Ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 poäng
Engelska 1 25 25 25 25 100
Estetisk verksamhet 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 1 50 50 50 50 200
Matematik 1 25 25 25 25 100
Naturkunskap 1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1 12,5 12,5 12,5 12,5 50
Svenska 1 50 50 50 50 200
Historia 1 50 50
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 500 poäng
Administration 1 100 100
Handel 1 100 100
Information och kommunikation 100 100
Inköp och logistik 1 100 100
Service och bemötande 1 25 25 25 25 100
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng
Individuellt val 50 50 50 50 200
GYMNASIEARBETE 100 poäng
Gymnasiearbete 100 100
Ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 poäng
Engelska 1 25 25 25 25 100
Estetisk verksamhet 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 1 50 50 50 50 200
Matematik 1 25 25 25 25 100
Naturkunskap 1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1 12,5 12,5 12,5 12,5 50
Svenska 1 50 50 50 50 200
Historia 1 50 50
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 500 poäng
Administration 1 100 100
Handel 1 100 100
Information och kommunikation 100 100
Inköp och logistik 1 100 100
Service och bemötande 1 25 25 25 25 100
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng
Individuellt val 50 50 50 50 200
GYMNASIEARBETE 100 poäng
Gymnasiearbete 100 100