Fotboll

Vi har 26 platser på NIU-fotboll

Skolan är unik eftersom den erbjuder detta under fyra år. Alltså är studietakten något långsammare för att man aldrig ska hamna i problem med att inte hinna med skolarbete, exempelvis om spelaren är iväg på distrikt-, landslagsläger eller landskamper. Vi tror på att ett bra skolarbete och en idrottslig prestation går hand i hand. Detta är också ett krav vi har på våra elever, att förstå att skola och fotboll måste fungera tillsammans, vi pratar om dubbla karriärer.

Fotbollseleverna går gymnasieutbildning på 3- eller 4 år. Om du vid utbildningsstarten befinner dig i en elitförening, så kommer du att påbörja en 4 – årig utbildning och om så inte är fallet, så påbörjar du en treårig utbildning. Vi har utifrån många års erfarenhet valt denna lösning, då många av eleverna som är i elitföreningen kommer att vara borta i perioder från skolan p g a sitt fotbollsspelande, så blir det svårt att hinna med studierna på ett bra sätt.

Praktiskt är eleverna indelade i två grupper där den ena gruppen har ett närmare samarbete med Helsingborgs IF. På de praktiska fotbollsträningarna är vi minst fem instruktörer som arbetar parallellt över grupperna. Vi har två (3 år) eller tre (4 år) fotbollspass och ett teoretiskt pass per vecka. Teori och praktik hänger ihop genom exempelvis träningslära, planering och utvecklingsmetoder samt givetvis uppföljningsarbete.

På de praktiska passen lägger vi allt fokus på individuell utveckling, just du som spelare ska få utvecklas i din position såväl tekniskt, taktiskt som fysiskt. Här får du även också möjlighet att bli filmad. Detta material används i de schemalagda utvecklingssamtalen, så man har möjlighet att se sig själv och i samråd med instruktören få utvecklingen att bli så optimal som möjligt. På de teoretiska passen får du kunskap om bl a mental träning, kost, idrotten och media etc.

Många av de teoretiska delarna är direkt kopplade till den praktiska träningen. Individuell utveckling innebär också att spelaren blir sin egen coach vilket vi på Filbornaskolans NIU tycker är näst intill helt avgörande i den hårda konkurrens som numera finns inom fotbollen. Därför vill vi lära spelarna att ta ansvar för sin egen utveckling genom att bl a veta vad, varför och hur man tränar olika saker. I detta lägger vi även in att eleven lär sig målsättningsprocesser för såväl utvecklingsmål som resultatmål.

Instruktörerna strävar också efter att ha en välutvecklad kontakt med respektive förening så att vi ex. tar hänsyn till matcher, periodisering etc. Samtliga instruktörer har minst gått den näst högsta tränarutbildningen i Sverige (UEFA-A) och fler än hälften jobbar även i elitverksamhet (Helsingborgs IF).

Träningsdagar

  • Måndagar
  • Tisdagar
  • Torsdagar

Sista ansökningsdag:

1 december

Kontakta våra tränare

Robin Stolt

Tränare

David Conradi

Tränare

Morgan Olofsson

Tränare

Olle Nilsson

Tränare