Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger alla som gillar att jobba med trä, metall, fastighetsskötsel och trädgård en bra grund.

Här möts du av ambitiös och engagerad personal och elever, i ett stimulerande studieklimat som kännetecknas av flexibilitet och individuella lösningar och anpassningar. 

Filbornaskolan är en spegling av samhället med en blandning av teoretiska och praktiska program, där anpassade gymnasieskolan är en välfungerande integrerad del av skolan. 

Programmet som förbereder dig för att kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter, skötsel av grönytor och andra markarbeten. Du får även vara med om att bygga mindre stugor från grunden, samt andra byggnationer. Vår entreprenöriella inställning i våra projekt riktar sig mot olika typer av kunder.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi strävar för att du efter din utbildning hos oss, har fått praktiska kunskaper om vardag och yrkesliv, har utvecklat social kompetens, är kvalitetsmedveten och tar ansvar så att du kan samarbeta bra med andra på en arbetsplats.

Vem vänder sig programmet till?

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger alla som gillar att jobba med trä, metall, fastighetsskötsel och trädgård en bra grund. För dig som gillar att jobba med verktyg och maskiner är programmet för fastighet, anläggning och byggnation rätt val till en bred praktisk utbildning. Hos oss får du redskap att utveckla din förmåga att samarbeta, kommunicera, ta ansvar, reflektera och vara kreativ.

Vad gör vi på programmet?

Här får du utbildning i att tillverka produkter i ett snickeri, att svetsa, bocka plåt, gänga rör i metallverkstan, lägga plattor, klippa gräs, träd, buskar och mycket mera. I utbildningen ingår kärnämnen och yrkesinriktade kurser. Under utbildningen gör du minst 22 veckors praktik. Den anpassade gymnasieskolan är 4-årig.

Boka studiebesök

Går du i årskurs 9 och ska börja i den anpassade gymnasieskolan?

Poängplan

Fastighet, anläggning och bygg, Anpassad gymnasieskola

Ämne Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 poäng
Engelska 1 25 25 25 25 100
Estetisk verksamhet 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 1 50 50 50 50 200
Matematik 1 25 25 25 25 100
Naturkunskap 1 50 0 0 0 50
Religionskunskap 1 0 0 50 0 50
Samhällskunskap 1 12,5 12,5 12,5 12,5 50
Svenska 1 50 50 50 50 200
Historia 1 0 50 0 0 50
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 poäng
Bygg och anläggning 1 50 50 0 0 100
Fastighetsskötsel 50 50 50 50 200
Service och bemötande 1 25 25 25 25 100
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 900 poäng
Bygg och anläggning 2 0 50 50 0 100
Bygg och anläggning 3 0 0 0 100 100
Fastighetsskötsel underhåll 25 25 25 25 100
Skötsel av utemiljöer 1 50 50 0 0 100
Skötsel av utemiljöer 2 0 0 50 50 100
Naturbruksteknik 1 50 50 0 0 100
Naturbruksteknik - specialområde 0 0 50 50 100
Hantverkstekniker 1 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 2 0 0 100 0 100
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng
Individuellt val 50 50 50 50 200
GYMNASIEARBETE 100 poäng
Gymnasiearbete 0 0 0 100 100
Ämne Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 poäng
Engelska 1 25 25 25 25 100
Estetisk verksamhet 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 1 50 50 50 50 200
Matematik 1 25 25 25 25 100
Naturkunskap 1 50 0 0 0 50
Religionskunskap 1 0 0 50 0 50
Samhällskunskap 1 12,5 12,5 12,5 12,5 50
Svenska 1 50 50 50 50 200
Historia 1 0 50 0 0 50
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 poäng
Bygg och anläggning 1 50 50 0 0 100
Fastighetsskötsel 50 50 50 50 200
Service och bemötande 1 25 25 25 25 100
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 900 poäng
Bygg och anläggning 2 0 50 50 0 100
Bygg och anläggning 3 0 0 0 100 100
Fastighetsskötsel underhåll 25 25 25 25 100
Skötsel av utemiljöer 1 50 50 0 0 100
Skötsel av utemiljöer 2 0 0 50 50 100
Naturbruksteknik 1 50 50 0 0 100
Naturbruksteknik - specialområde 0 0 50 50 100
Hantverkstekniker 1 25 25 25 25 100
Idrott och hälsa 2 0 0 100 0 100
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng
Individuellt val 50 50 50 50 200
GYMNASIEARBETE 100 poäng
Gymnasiearbete 0 0 0 100 100