Industritekniska programmet

Vill du arbeta praktiskt med svetsning eller vid skärande bearbetningsmaskiner direkt efter gymnasiet? Då ska du välja industritekniska programmet.

På industritekniska programmet lär du dig att bli en duktig yrkesarbetare.
Halva tiden ägnas åt så kallat verkstadsämne, som innebär praktiskt arbete antingen i skolmiljö eller ute på en arbetsplats. Totalt ingår 30 veckors praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) ute på ett företag. Flertalet av våra elever på industritekniska programmet får bra betalda arbeten direkt efter skolan.

Det kommer att vara brist på kvalificerad arbetskraft med utbildning från industritekniska programmet under de kommande åren.

På industritekniska programmet finns det två inriktningar:

Produkt och maskinteknik

På denna inriktning lär du dig produktionsprocesser och att hantera maskiner både manuellt och datorstyrt. Med hjälp av datateknik (CNC) lär du dig hur du styr verkstadsmaskiner i tillverkningsindustrin. Du lär dig att programmera med hjälp av CNC-teknik så det krävs att du har goda kunskaper i matematik. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel CNC-operatör eller produktionstekniker.

Svetsteknik

På denna inriktning lär du dig att svetsa med flera olika metoder. Du lär dig även planering och konstruktion av produkter, främst i plåt. Efter examen kan du till exempel arbeta som svetsare, montör, teknisk säljare eller resemontör.

Genom att välja kurser kan du skaffa dig grundläggande högskolebehörighet. På programmet kan du även läsa kurser som ger behörighet till tekniskt  basår som är grunden för ingenjörsutbildningar på högskolan.

Certifierad utbildning av Teknikcollege

Industritekniska programmet är certifierat enligt Teknikcollege. Med Teknikcollege vill vi utveckla ett långsiktigt samarbete mellan lokalt näringsliv för att öka tillgängligheten på efterfrågad arbetskraft och säkerställa en god utbildning för våra elever.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Industritekniska programmet.

Poängplaner