Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

På Filbornaskolans anpassade gymnasieskola har du möjlighet att studera allt från hotell, restaurang och bageri till estetiska ämnen, handel och bygg.

Vi arbetar med våra tre mål som är kommunikation, friskvård och hälsa och hållbarhet. Har du ett idrottsintresse har du möjlighet att kombinera dina studier med i nuläget simning, friidrott eller fotboll. Den anpassade gymnasieskolan är fyraårig och den garanterade undervisningstiden för varje elev är 3600 timmar.

Nationella program

Administration, handel och varuhantering

Programmet för dig som vill arbeta inom butik och handel, med allt ifrån lager till försäljning.

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för dig som vill arbeta inom hotell, restaurang, bageri och storhushåll.

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet som förbereder dig för att kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter, skötsel av grönytor och andra markarbeten. Du får även vara med om att bygga mindre stugor från grunden.

Hälsa, vård och omsorg

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, förekommer på alla nationella program i minst 22 veckor.

Samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar och vad som påverkar oss människor, naturen och samhället.

Individuella programmet

Individuella program i den anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Mirjam Wallin

Biträdande rektor för den anpassade gymnasieskolan

042-10 24 06

Besöksadress

Filbornavägen 101 A
Helsingborg

Boka studiebesök

Kontakta Mirjam Wallin, biträdande rektor, om du är intresserad av att komma på ett studiebesök.

Nationella program

På Filbornaskolan har du 6 program att välja mellan inom den anpassade gymnasieskolan.

Boka studiebesök

Kontakta Mirjam Wallin, biträdande rektor, om du är intresserad av att komma på ett studiebesök.