Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med att leda barn, ungdomar och vuxna. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Hos oss på Barn- och fritidsprogrammet fokuserar vi på hälsa och ledarskap. Detta ger dig praktisk yrkeskunskap så att du är redo för arbetslivet.

Programmet är yrkesinriktat, men du har möjlighet att genom dina val av kurser få grundläggande behörighet till högskolestudier. 

Under utbildningstiden gör du 18 veckors praktik  (så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL). Flera ämnen känner du till från grundskolan, men några exempel på nya spännande kurser som ger Barn- och fritidsprogrammet sin unika karaktär är:

  • Hälsopedagogik
  • Träningslära
  • Fritid- och friskvårdsverksamheter
  • Kommunikation
  • Pedagogiskt ledarskap

Filbornaskolan erbjuder inriktningen:

  • Fritid och hälsa

Efter din examen kan du till exempel arbeta eller utbilda dig vidare inom:

  • Fritids- och friskvårdsverksamheter.
  • Med människors hälsa och hälsofrämjande arbete.
  • Idrotts- och fritidsverksamhet på idrottsplatser, gym och simhallar
  • Ledare eller tränare inom föreningsverksamhet.

Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Barn- och fritidsprogrammet med idrott.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Barn- och fritidsprogrammet.

Kombinera idrott och studier

Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.

Poängplan

Barn- och fritidsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng år 1 år 2 år 3 år 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Idrott och hälsa 1 100 0 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Religionskunskap 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 A 1 50 50* 0 0 50*
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Programgemensamma ämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100 0 0 100 0
Naturkunskap 1 A 2 50 0 0 50* 50*
Kommunikation 100 100 0 0 0
Lärande och utveckling 100 100 0 0 0
Människors miljöer 100 100 0 0 0
Pedagogiskt ledarskap 100 0 0 100 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 50* 0 0 50*
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Gymnasiearbete 100 poäng
Individuellt val 200 poäng
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng år 1 år 2 år 3 år 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Idrott och hälsa 1 100 0 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Religionskunskap 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 A 1 50 50* 0 0 50*
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Programgemensamma ämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100 0 0 100 0
Naturkunskap 1 A 2 50 0 0 50* 50*
Kommunikation 100 100 0 0 0
Lärande och utveckling 100 100 0 0 0
Människors miljöer 100 100 0 0 0
Pedagogiskt ledarskap 100 0 0 100 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 50* 0 0 50*
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Gymnasiearbete 100 poäng
Individuellt val 200 poäng
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.

Inriktning Fritid och hälsa