search error_outline

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Barn- och fritidsprogrammet: hälsa och ledarskap ger dig praktisk yrkeskunskap att gå ut i arbetslivet där du kommer att planera och leda aktiviteter för både barn och vuxna.

Programmet är yrkesinriktat, men du har möjlighet att genom dina val av kurser få grundläggande behörighet till högskolestudier. Under utbildningstiden gör du praktik minst 15 veckor (så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL). Flera ämnen (kurser) känner du till från grundskolan, men flertalet är nya för dig. Hälsopedagogik, kommunikation, lärande och utveckling samt pedagogiskt ledarskap är exempel på kurser som ger barn- och fritidsprogrammet sin speciella karaktär.

Filbornaskolan erbjuder inriktningen:

  • Fritid och hälsa

När du är klar med din utbildning, kan du till exempel arbeta med:

  • Fritids- och friskvårdsverksamheter.
  • Med människors hälsa och hälsofrämjande arbete.
  • Idrotts- och fritidsverksamhet på idrottsplatser och simhallar, eller som någon form av tränare/ledare.
  • Föreningsverksamhet som ledare eller tränare.

Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Barn- och fritidsprogrammet med idrott.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Barn- och fritidsprogrammet.

Kombinera idrott och studier

Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.

Poängplan

Barn- och fritidsprogrammet

fullscreen
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng år 1 år 2 år 3 år 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Idrott och hälsa 1 100 0 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Religionskunskap 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 A 1 50 50* 0 0 50*
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Programgemensamma ämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100 0 0 100 0
Naturkunskap 1 A 2 50 0 0 50* 50*
Kommunikation 100 100 0 0 0
Lärande och utveckling 100 100 0 0 0
Människors miljöer 100 100 0 0 0
Pedagogiskt ledarskap 100 0 0 100 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 50* 0 0 50*
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Gymnasiearbete 100 poäng
Individuellt val 200 poäng
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.

Inriktning Fritid och hälsa