Vill du arbeta med att leda barn, ungdomar och vuxna?

Hos oss på barn- och fritidsprogrammet fokuserar vi på hälsa och ledarskap. Detta ger dig praktisk yrkeskunskap så att du är redo för arbetslivet.

Programmet är yrkesinriktat, men du har möjlighet att genom dina val av kurser få grundläggande behörighet till högskolestudier. 

Under utbildningstiden gör du 18 veckors praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL. Flera ämnen känner du till från grundskolan, men några exempel på nya spännande kurser som ger barn- och fritidsprogrammet sin unika karaktär är

  • hälsopedagogik
  • träningslära
  • fritid- och friskvårdsverksamheter
  • kommunikation
  • pedagogiskt ledarskap.

Helsingborgs idrottsgymnasium

Barn- och fritidsprogrammet kan du kombinera med Helsingborgs idrottsgymnasium. Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium här.

Har du frågor?

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Rosita rosita.andersson@helsingborg.se

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktningar

Fritid och hälsa

Sökkod: BFFRI

Vad kan programmet leda till?

Efter din examen kan du till exempel arbeta eller utbilda dig vidare inom fritids- och friskvårdsverksamheter eller arbeta med människors hälsa och hälsofrämjande arbete, idrotts- och fritidsverksamhet på idrottsplatser, gym och simhallar, ledare eller tränare inom föreningsverksamhet.

”Lärarna är jättebra och de bryr sig så mycket”

Molly Häll studerar barn- och fritidsprogrammet vid Filbornaskolan. Hon läser utbildningen på fyra år för att kunna kombinera sin satsning i brottning, nationell idrottsutbildning – NIU. Efter studenten vill hon fortsätta med brottning och nå så långt som möjligt samtidigt som hon planerar att läsa vidare. Utbildningen är högskoleförberedande, och just nu lutar det åt att hon vill läsa vidare till specialpedagog, lågstadielärare eller polis.

Vad är det bästa med Filbornaskolan?

– Gemenskapen, hur alla är med varandra och hur fort man kan få vänner. Att man kan koppla studierna till sin idrott. Även att lärarna bryr sig så mycket om en.

– Och brottning är det jag har hållit på med längst och det jag tycker är roligast och då kunna kombinera brottningen med skolan är ju det bästa som finns. Det är helt obeskrivligt.

Vad är det bästa med barn och fritidsprogrammet?

– Nu när jag läser fyra år är det är ganska lugnt. Lärarna förstår om man har någon idrott, så får man lite mer tid på sig. Lärarna är jättebra och de bryr sig så mycket. Kurserna är bra och man lär sig mycket. Vi är bara en klass, vilket är ganska skönt tycker jag, så att det inte blir för många elever.

Vad var det som lockade dig att söka barn och fritidsprogrammet?

– Jag trivs väldigt mycket med barn och vill veta hur de utvecklas och hur de tänker. Hur barnens utveckling är; hur de lär sig och vad de lär sig bäst utav. Men också kurserna i programmet. Jag menar, det är inte bara lärande utveckling; det är också kommunikation, hur man ska prata och det tycker jag är intressant.

Hur är lärarna på programmet?

– De är verkligen superbra. De lär ut jättebra. De pratar jättebra med en och så fort man inte förstår kommer de till en direkt och försöker förklara på ett annat sätt. Jag tycker verkligen de är jättebra.

Poängplan

Barn- och fritidsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng år 1 år 2 år 3 år 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Idrott och hälsa 1 100 0 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Religionskunskap 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 A 1 50 50* 0 0 50*
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Programgemensamma ämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100 0 0 100 0
Naturkunskap 1 A 2 50 0 0 50* 50*
Kommunikation 100 100 0 0 0
Lärande och utveckling 100 100 0 0 0
Människors miljöer 100 100 0 0 0
Pedagogiskt ledarskap 100 0 0 100 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 50* 0 0 50*
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Gymnasiearbete 100 poäng
Individuellt val 200 poäng
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng år 1 år 2 år 3 år 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Historia 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Idrott och hälsa 1 100 0 100 0 0
Matematik 1 A 100 100 0 0 0
Naturkunskap 1 A 1 50 0 50* 0 50*
Religionskunskap 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 A 1 50 50* 0 0 50*
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Programgemensamma ämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100 0 0 100 0
Naturkunskap 1 A 2 50 0 0 50* 50*
Kommunikation 100 100 0 0 0
Lärande och utveckling 100 100 0 0 0
Människors miljöer 100 100 0 0 0
Pedagogiskt ledarskap 100 0 0 100 0
Samhällskunskap 1 A 2 50 50* 0 0 50*
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Gymnasiearbete 100 poäng
Individuellt val 200 poäng
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.

Inriktning Fritid och hälsa