Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Barn- och fritidsprogrammet: hälsa och ledarskap ger dig praktisk yrkeskunskap att gå ut i arbetslivet där du kommer att planera och leda aktiviteter för både barn och vuxna.

Programmet är yrkesinriktat, men du har möjlighet att genom dina val av kurser få grundläggande behörighet till högskolestudier. Under utbildningstiden gör du praktik minst 15 veckor (så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL). Flera ämnen (kurser) känner du till från grundskolan, men flertalet är nya för dig. Hälsopedagogik, kommunikation, lärande och utveckling samt pedagogiskt ledarskap är exempel på kurser som ger barn- och fritidsprogrammet sin speciella karaktär.

Filbornaskolan erbjuder inriktningen:

  • Fritid och hälsa

När du är klar med din utbildning, kan du till exempel arbeta med:

  • Fritids- och friskvårdsverksamheter.
  • Med människors hälsa och hälsofrämjande arbete.
  • Idrotts- och fritidsverksamhet på idrottsplatser och simhallar, eller som någon form av tränare/ledare.
  • Föreningsverksamhet som ledare eller tränare.

Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Barn- och fritidsprogrammet med idrott.

Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Barn- och fritidsprogrammet.

Poängplan