”Ett naturligt steg från högstadiet”

Jacob Pettersson går på samhällsprogrammet.

Varför valde du samhällsprogrammet?

– Det är ett bra program att gå tror jag. Min syster pratade gott om skolan så det var ett lätt val för mig.

Var du på något öppet hus och tittade?

– Ja, det var jag. Jag fick ett gott intryck av skolan. Det kändes som om det var en bra övergång från högstadiet.

Hur är stämningen på skolan?

– Den är jättebra, det är jättebra stämning mellan alla årskurser liksom. Man kan prata med alla och alla är snälla. Här kan man känna sig trygg.