Uppropstider hösten 2020

Årskurs 1

Måndag 17 augusti klockan 10.00
Ingång genom huvudentrén!

Årskurs 2-3-4

Måndag 17 augusti klockan 8.30
Ingång genom huvudentrén!

Upprop/Start – Gymnasiesärskolan

Måndag den 17 augusti börjar Gymnasiesärskolans elever enligt nedan:

  • Alla elever börjar kl. 8.10 i respektive klassrum.
  • Skoldagen avslutas kl. 11.00.
  • Ingen lunch serveras denna dag.

Alla nya elever på gymnasiesärskolan får ett personligt brev från skolan, i juli månad

Välkomstbrev

Årskurs 1

Årskurs 2-3-4

Gymnasiesärskolan