Viktig information och länkar

Här samlar vi viktig information som rör skolan och din skolgång.

Drogfri skola

All personal inom Helsingborgs stads skolor arbetar aktivt för en drogfri skola. Arbetet handlar om att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av droger bland elever.

Här kan du som är förälder eller elev läsa om hur vi tillsammans kan arbeta för att alla våra barn och unga ska få en drogfri miljö under sin skoltid.

Olovlig frånvaro

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) har beslutat att max fyra timmars ogiltig frånvaro är tillåtet innan CSN-bidraget dras bort månaden efter. Skolan ska rapportera till CSN när en elev har haft mer är fyra timmars ogiltig frånvaro på en månad. CSN kommer då att kontakta vårdnadshavare.

All frånvaro som inte sjukanmälts eller blivit godkänd som ledighet är ogiltig frånvaro och rapporteras in till CSN. De elever som har mer än fyra timmas ogiltig frånvaro, får inget studiemedel månaden efter.