Kvalitetsarbete

Filbornaskolan har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. I varje klass sker utvärderingar och klassrådsarbete. Eleverna genomför varje vår en attitydundersökning. Personalen gör under varje höst en medarbetarenkät. 

Detta systematiska kvalitetsarbete säkerställer att allt vi gör följs upp, utvärderas och leder vidare till nya handlingar för att nå vår vision om att:

  • Alla gymnasieelever ska ta examen
  • IM-elever ska bli behöriga till gymnasiet eller bli anställningsbara
  • Eleverna på gymnasiesärskolan ska få jobb eller verksamhet efter sina år på skolan

Våra fokusområden är konstruktiv länkning, motivation och språkutveckling.