Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du lära dig mer om hur människan fungerar enskilt och i grupp, hur människan utvecklas i samhället och i olika situationer? Då är samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap något för dig.

Detta är programmet för dig som tycker om svenska, moderna språk och olika samhällsorienterande ämnen och planerar att studera ytterligare efter gymnasiet.

Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande program, en bred och allmän utbildning med människan i centrum, människan som individ och människan som en del i ett större sammanhang.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger  dig kunskap om människors villkor och verksamhet. Du får lära dig att formulera, analysera och lösa problem inom olika ämnesområden.

Flera ämnen känner du till från grundskolan, men flera är nya för dig. Ledarskap och organisation, kommunikation, psykologi och sociologi är exempel på kurser som ger samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap sin speciella karaktär.

Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Samhällsvetenskapsprogrammet med idrott.

Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Samhällsvetenskapsprogrammet.

Poängplan