Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du lära dig mer om hur människan fungerar enskilt och i grupp, hur människan utvecklas i samhället och i olika situationer? Då är samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap något för dig.

Detta är programmet för dig som tycker om svenska, moderna språk och olika samhällsorienterande ämnen och planerar att studera ytterligare efter gymnasiet.

Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande program, en bred och allmän utbildning med människan i centrum, människan som individ och människan som en del i ett större sammanhang.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger  dig kunskap om människors villkor och verksamhet. Du får lära dig att formulera, analysera och lösa problem inom olika ämnesområden.

Flera ämnen känner du till från grundskolan, men flera är nya för dig. Ledarskap och organisation, kommunikation, psykologi och sociologi är exempel på kurser som ger samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap sin speciella karaktär.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Samhällsvetenskapsprogrammet.

Kombinera idrott och studier

Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Samhällsvetenskapsprogrammet med idrott.

Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.

Är du intresserad av en annan samhällsprofil?

Nicolaiskolan: International Social Science – samhällsvetenskapsprogrammet på engelska med svensk kursplan

Olympiaskolan: Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap eller Beteendevetenskap med profilerna Psykologi och media, Kriminologi och ledarskap eller Statsvetenskap -Europa och omvärlden.

Poängplan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng År 1 År 2 År 3 År 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Engelska 6 100 0 100 0 0
Historia 1 B 100 100* 0 0 100*
Idrott och hälsa 1 100 0 0 100 0
Matematik 1 B 100 100 0 0 0
Matematik 2 B 100 0 100 0 0
Naturkunskap 1 B 100 100 0 0 0
Religion 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 B 100 50 50 0 0
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100 0 0 100 0
Programgemensamma ämnen 300 poäng
Psykologi 1 50 0 50* 0 50*
Moderna språk 200 100 100 0 0
Filosofi 1 50 0 0 50 0
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100* 100*
Individuellt val 200 poäng 0 100 100 0
NIU/RIG/LIU/Skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/Skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng År 1 År 2 År 3 År 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Engelska 6 100 0 100 0 0
Historia 1 B 100 100* 0 0 100*
Idrott och hälsa 1 100 0 0 100 0
Matematik 1 B 100 100 0 0 0
Matematik 2 B 100 0 100 0 0
Naturkunskap 1 B 100 100 0 0 0
Religion 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 B 100 50 50 0 0
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100 0 0 100 0
Programgemensamma ämnen 300 poäng
Psykologi 1 50 0 50* 0 50*
Moderna språk 200 100 100 0 0
Filosofi 1 50 0 0 50 0
Gymnasiearbete 100 poäng 0 0 100* 100*
Individuellt val 200 poäng 0 100 100 0
NIU/RIG/LIU/Skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/Skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.

Inriktning Beteendevetenskap