Naturvetenskapsprogrammet

Det här är programmet för dig som tycker om matematik och naturvetenskap, gillar att studera samt vill ha många valmöjligheter inför högskolestudier.

Utbildningen innehåller, förutom teoretiska studier, en praktisk del inom vilken du genom laborationer och exkursioner får öva dig i att undersöka, göra iakttagelser och dra slutsatser.

De flesta ämnen (kurser) känner du till från grundskolan och fördjupningar i matematik, fysik, kemi och biologi är exempel på kurser som ger naturvetenskapsprogrammet sin speciella karaktär.

När du är klar med din utbildning, har du en bred behörighet för vidare studier inom högskolan och förkunskaper att klara de flesta utbildningsprogram som erbjuds där.

Naturvetenskapsprogrammet ger också de största möjligheterna att söka utbildning på högskolenivå. Du kan välja mellan naturvetenskapliga högskoleutbildningar som till exempel civilingenjör, veterinär, sjuksköterska, läkare, apotekare, farmaceut, sjukgymnast, arkitekt, jägmästare, biolog och IT eller så kan du med fördel studera till ekonom, jurist, lärare eller journalist.

Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Naturvetenskapsprogrammet med idrott.

Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Naturvetenskapsprogrammet.

Är du intresserad av någon annan naturprofil?

Naturvetenskap och samhälle på Tycho Braheskolan: ett samhällsvetenskapligt perspektiv på naturvetenskapen

Medicinprofil på Tycho Braheskolan: för dig som siktar på en framtid inom det medicinska området

Särskild variant med musikinriktning på Tycho Braheskolan: för dig som har ett stort musikintresse

Kriminalteknik på Olympiaskolan: Laborera med DNA, fingeravtryck och blodspår

Hållbarhet på Olympiaskolan: Bli en del av lösningen till världens hållbarhetsutmaningar

Poängplan