Naturvetenskapsprogrammet

Det här är programmet för dig som tycker om matematik och naturvetenskap, gillar att studera samt vill ha många valmöjligheter inför högskolestudier.

Utbildningen innehåller, förutom teoretiska studier, en praktisk del inom vilken du genom laborationer och exkursioner får öva dig i att undersöka, göra iakttagelser och dra slutsatser.

De flesta ämnen (kurser) känner du till från grundskolan och fördjupningar i matematik, fysik, kemi och biologi är exempel på kurser som ger naturvetenskapsprogrammet sin speciella karaktär.

När du är klar med din utbildning

När du är klar med din utbildning, har du en bred behörighet för vidare studier inom högskolan och förkunskaper att klara de flesta utbildningsprogram som erbjuds där.

Naturvetenskapsprogrammet ger också de största möjligheterna att söka utbildning på högskolenivå. Du kan välja mellan naturvetenskapliga högskoleutbildningar som till exempel civilingenjör, veterinär, sjuksköterska, läkare, apotekare, farmaceut, sjukgymnast, arkitekt, jägmästare, biolog och IT eller så kan du med fördel studera till ekonom, jurist, lärare eller journalist.

Läs mer på Skolverkets hemsida om Naturvetenskapsprogrammet.

Kombinera idrott och studier

Filbornaskolan är Helsingborgs idrottsgymnasium och du kan kombinera studier på Naturvetenskapsprogrammet med idrott.

Läs mer om Helsingborgs idrottsgymnasium, hur du kombinerar din idrottssatsning med studier.

Är du intresserad av någon annan naturprofil?

Poängplan

Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng År 1 År 2 År 3 År 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Engelska 6 100 0 100 0 0
Historia 1 B 100 100* 0 0 100*
Idrott och hälsa 1 100 0 0 100 0
Matematik 1 C 100 100 0 0 0
Matematik 2 C 100 50 50 0 0
Matematik 3 C 100 0 100 0 0
Religion 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 B 100 0 0 100 0
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100 0 0 100 0
Programgemensamma ämnen 450 poäng
Biologi 1 100 100 0 0 0
Fysik 1 150 0 150 0 0
Kemi 1 100 100 0 0 0
Moderna språk 100 100 0 0 0
Gymnasiearbete 100 poäng
Individuellt val 200 poäng 0 100 100 0
NIU/RIG/LIU/Skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/Skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng År 1 År 2 År 3 År 4
Engelska 5 100 100 0 0 0
Engelska 6 100 0 100 0 0
Historia 1 B 100 100* 0 0 100*
Idrott och hälsa 1 100 0 0 100 0
Matematik 1 C 100 100 0 0 0
Matematik 2 C 100 50 50 0 0
Matematik 3 C 100 0 100 0 0
Religion 1 50 50* 0 0 50*
Samhällskunskap 1 B 100 0 0 100 0
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 100 100 0 0 0
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 100 0 100 0 0
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 100 0 0 100 0
Programgemensamma ämnen 450 poäng
Biologi 1 100 100 0 0 0
Fysik 1 150 0 150 0 0
Kemi 1 100 100 0 0 0
Moderna språk 100 100 0 0 0
Gymnasiearbete 100 poäng
Individuellt val 200 poäng 0 100 100 0
NIU/RIG/LIU/Skolans val 100 0 100 0 0
NIU/RIG/LIU/Skolans val 100 0 0 100 0
*Elever med studieplan på 4 år läser kursen det fjärde året.

Inriktning Naturvetenskap