MyTech – teknik, utveckling och processer

MyTech startar inte hösten 2020. Välkommen att ansöka i gymnasievalet 2021 istället.

Är du nyfiken på en teknikutbildning och vill ut och arbeta direkt? MyTech är namnet på en unik utbildning som bara finns hos oss i Helsingborgs stads skolor. Den passar dig som gillar teknik, utveckling och processer.

Genom att handplocka kurser har vi skapat gymnasieutbildningen för dig som är nyfiken på teknik men som inte direkt vill läsa vidare på högskolan. Här får du jobba hands on efter gymnasiet. Samtidigt ger vi dig möjligheten att utveckla dig själv parallellt med att du blir yrkesskicklig. Kanske får du jobb direkt på företaget du praktiserat på. Kanske gör du karriär inom det företaget. Kanske pluggar du vidare. Valet är ditt.

Jobba med lön under utbildningen

När du läser MyTech får du teori varvat med praktik toppat med ledarskapsutbildning. Du skapar redan under utbildningen kontakter med företagen och de bara väntar på att du ska bli färdig så att de kan anställa dig. Och du får prova på att jobba med lön redan under utbildningen. Tre veckor av sommarlovet och under höstlovet.

Bli specialutbildad för branschens behov

Utbildningen ger dig kunskaper om olika processer, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik bland lokala kemi-, livsmedels-, läkemedels- och industriföretag i Helsingborg.

  • Du får grundläggande kunskaper för arbete inom industriell produktion och andra områden där kompetens för tillverkning, underhåll och service är efterfrågat. Även arbetet med att planera och sköta driften blir ditt ansvar.
  • Du kommer att följa hela produktionskedjan, ibland redan från idé till att planera och verkligen genomföra den, och fram till färdig produkt.
  • Du får träna dig i att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar som till exempel inom livsmedelsindustrin.
  • Den praktiska utbildningen är på Filbornaskolan och/eller något företag. Den teoretiska utbildningen är på Tycho Braheskolan.

Under din utbildning kommer du att vara ute på företag och praktisera ditt yrke, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande). Efter gymnasiet är du behörig till yrkeshögskolan men kan också börja jobba direkt om du vill det. Genom dina individuella val har du också möjlighet att få högskolebehörighet direkt på programmet.

Din gymnasieexamen blir:

Industritekniskt program, inriktning Processteknik.

Poängplan

MyTech – teknik, utveckling och processer

Gymnasiegemensamma kurser 600 pPoängÅk 1Åk 2Åk 3
Engelska 5100100
Historia 1a15050
Idrott och hälsa 1100100
Matematik 1a100100
Naturkunskap 1a15050
Religionskunskap 1a15050
Samhällskunskap 1a15050
Svenska 1/SvA 1100100
Programgemensamma kurser 400 p
Industritekniska processer 1100100
Människan i industrin 1100100
Produktionskunskap 1100100
Produktionsutrustning 1100100
Individuellt val 200p
Svenska 2/SvA 2 (eller annat val)100100
Svenska 3/SvA 3* (eller annat val)100100
Inriktning Produkt och processteknik 400p
Industritekniska processer 2100100
Produktionskunskap 2100100
Produktionsutrustning 2100100
Produktionsutrustning 3100100
Progrfördj. Produkt och processteknik 900p
Avhjälpande underhåll1100100
Teknik 1150150
Industriell mätteknik – grund5050
Industriell mätteknik – fördjupning5050
Mekatronik 1100100
Industritekniska processer 31005050
Industritekniska processer 4100100
Kemi 1100100
Matematik 2a/Engelska 6*100100
Mät- och reglerteknik100100
Mät- och styrteknik100100
Praktisk ellära100100
Gymnasiearbete 100p100100
Summa totalt/läsårsvis2850950950950
* Tillval för grundläggande behörighet högre studier