search error_outline

Introduktionsprogrammen

Missade du något betyg i nian och är inte behörig för gymnasieskolan? Introduktionsprogrammen ska ge dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till gymnasiet eller som grund för yrkeskunskaper.

Programinriktat individuellt val – IMV

På programinriktat individuellt val läser du samma kursupplägg som på det nationella yrkesprogrammet. På Filbornaskolan har vi BF och IN. Du får hjälp och stöd i det grundskoleämnet du saknar för behörighet till programmet och målet är att du så snart som möjligt ska bli klar med detta för att sedan kunna läsa på gymnasienivå i ämnet. I vissa fall kan det innebära längre studietid än de tre läsår som är normalt för yrkesprogrammet.

Individuellt alternativ – IMA

Om du saknar behörighet för nationellt program eller programinriktat individuellt val och är osäker på vad du vill göra i framtiden kan du välja Individuellt alternativ. Stor vikt läggs vid att hitta motivation och drivkraft. Målet är att du ska vidare till fortsatt utbildning eller till  arbetsmarknaden. Vi lägger tillsammans upp en individuell studieplan för dig som förutom skolämnen även kan innehålla praktik.

Yrkesintroduktion – IMY

Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet för nationellt yrkesprogram men ändå vill få en yrkesinriktad utbildning som kan underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller gå vidare till studier på nationellt yrkesprogram. I utbildningen ingår det praktik. På Filbornaskolan finns två utbildningar som vardera spänner över tre läsår och riktar sig mot följande yrkesutgångar:

På yrkesintroduktion är första prioritet att bli anställningsbar, inte att bli behörig till gymnasieskolan.