Introduktionsprogrammen

Missade du något betyg i nian och är inte behörig för gymnasieskolan? Introduktionsprogrammen ska ge dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till gymnasiet eller som grund för yrkeskunskaper.

Preparandutbildningen

För dig som saknar behörighet för ett gymnasieprogram men är studiemotiverad. I utbildningen läser du främst de grundskoleämnen som du saknar för behörighet, men den kan även innehålla gymnasiekurser. Utbildningen är begränsad till ett år och du får en individuell studieplan efter dina behov och mål.

Programinriktat individuellt val

På programinriktat individuellt val läser du samma kursupplägg som på det nationella yrkesprogrammet. På Filbornaskolan har vi BF, HA och IN. Du får hjälp och stöd i det grundskoleämnet du saknar för behörighet till programmet och målet är att du så snart som möjligt ska bli klar med detta för att sedan kunna läsa på gymnasienivå i ämnet. I vissa fall kan det innebära längre studietid än de tre läsår som är normalt för yrkesprogrammet.

Individuellt alternativ

Om du saknar behörighet för nationellt program eller programinriktat individuellt val och är osäker på vad du vill göra i framtiden kan du välja Individuellt alternativ. Stor vikt läggs vid att hitta motivation och drivkraft. Målet är att du ska vidare till fortsatt utbildning eller till  arbetsmarknaden. Vi lägger tillsammans upp en individuell studieplan för dig som förutom skolämnen även kan innehålla praktik.

Yrkesintroduktion

Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet för nationellt yrkesprogram men ändå vill få en yrkesinriktad utbildning som kan underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller gå vidare till studier på nationellt yrkesprogram. I utbildningen ingår det praktik. På Filbornaskolan finns tre utbildningar som vardera spänner över tre läsår och riktar sig mot följande yrkesutgångar:

På yrkesintroduktion för enskild elev upprättas en individuell plan som kan innehålla grundskoleämnen som inte är godkända, kurser från nationellt program, praktik eller andra aktiviteter som till exempel praktik.

På yrkesintroduktion är första prioritet att bli anställningsbar, inte att bli behörig till gymnasieskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ger dig som är ung med ett annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska. Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att så snabbt som möjligt gå vidare till något program i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Du läser mycket svenska men utbildningen innehåller även andra ämnen, både på grundskole- och gymnasienivå, till exempel matematik, NO och engelska men också praktiska ämnen så som bild och musik.

Dina tidigare kunskaper från hemlandet tas tillvara på och har du validerade betyg i ett speci kt ämne behöver du inte läsa samma kurs en gång till. Betygen ska vara validerade enligt svensk standard. Svenska språket är nyckeln till de övriga ämnena i skolan, därav ligger fokus på svenska språket.

Det är inte bestämt hur länge du går på språkintroduktionen utan vi gör en individuell bedömning av när du kan gå vidare till exempel ett annat introduktionsprogram eller ett nationellt gymnasieprogram. Du kan gå kvar på språkintroduktionen tills du fyllt 20 år.