search error_outline

Rent och snyggt på Industritekniska programmet

I verkstaden på Filbornaskolans Industritekniska program jobbas det flitigt, men det är lugnt och stilla. Eleverna arbetar med laptops för att sedan kunna programmera datorstyrda fräsar och svarvar.

– Många verkar tro att det bara är skitigt verkstadsarbete, men så behöver det inte vara, säger Ola Andréasson som är lärare och praktiksamordnare på Industritekniska programmet.

Ola berättar om datorstyrda maskiner som är mycket dammkänsliga. Fast de är inkapslade är det viktigt att det är rent runtomkring. De flesta verkstäder är ISO-certifierade och i certifieringen ingår att det ska vara snyggt och städat.

– Det är mycket rostfritt och då blir det inte så skitigt. Verkstäderna är också bättre ventilerade nu för tiden, och allt material som till exempel kylvätskor är mer miljövänliga.

Hur ser utbildningen på Industritekniska programmet ut?

– Grundutbildningen det första året är samma för alla, sedan väljer eleven produkt- och maskinteknik eller svets. Under den treåriga gymnasietiden har eleven APL (arbetsplatsförlagt lärande) en tredjedel av tiden – tre dagar per vecka. Fördelen med att blanda APL med dagar på skolan är att eleverna inte tappar kontakten med skolan. Eleverna blir skickligare i sina skolämnen även under APL-perioderna och kan använda sina nyförvärvade kunskaper direkt. Om de stöter på något problem på sin APL kan de ta upp det med oss lärare redan dagen efter.

I verkstaden på Filbornaskolan ritar eleverna produkter i sina laptops i ritprogrammet AutoCAD (Computer-Aided Design). Ritningen i datorn översetts sedan till maskinkod och programeras in i den styrda maskinen, CNC (Computer Numerical Control). Maskinen kan sedan tillverka produkten.

I en annan del av verkstaden lär sig eleverna att svetsa i fyra olika metoder.

Ola berättar om det täta samarbetet mellan skolan och branschen. Bland annat finns ett yrkesråd, där representanter från APL-företagen tillsammans med lärare och rektor på skolan formar utbildningen.

– Våra elever behöver till exempel vara kunniga i de maskiner som finns på marknaden just nu. Det företagen använder utbildar vi eleverna i, berättar Ola. De behöver också vara duktiga i matematik. Beräkningar och programmering av maskiner handlar mycket om matte.

Många yrkesroller och stor chans till jobb

Efter tre år på Industritekniska programmet finns det många yrken att välja på. En elev som gjort bra ifrån sig i skolan och på sin APL kan gå vidare till att bli till exempel produktionsplanerare, konstruktör, arbetsledare, smed, maskinoperatör eller svetsare.

Hur ser utsikterna ut för att få jobb direkt efter studenten?

De är mycket goda. Just nu skriker branschen efter duktigt folk. Sköter eleverna sin utbildning och praktik får de in en fot på arbetsmarknaden redan under gymnasietiden. Det är bra för företagen också, eleverna är redan inkörda och upplärda när de blir anställda, säger Ola.

I framtiden kan många jobb ersättas av maskiner. Hur kommer den utvecklingen att påverka jobben inom industrin?

– Det kommer alltid att behövas duktigt folk ändå. Operatörer som kan köra och ställa in maskinerna och reparatörer. Många idéer föds ur behov och för att kunna utveckla nya produkter och maskiner behövs den tekniska bakgrunden som våra elever får, samt intresset.

APL leder till anställning

I en annan del av staden gör Kalle Nilsson från IN3 sin APL på företaget Sydsvenska Verktygs AB. Att få vara ute i verkligheten ger mer än att sitta i ett klassrum tycker Kalle. Kalle läser inriktningen produkt- och maskinteknik och här på sin APL lär han sig att hantera datorstyrda maskiner som gör verktygs- och maskindelar.

– Jag sköter en datorstyrd fräs, ser till att den går rätt, jag gör kontroller och justerar. Man lär sig höra på ljudet om något behöver justeras.

Det går inte att ta miste på Kalles intresse och vilja att göra sitt bästa på sin APL.

– Det här företaget har stora kunder med höga krav som skickar grejor över hela världen. Noggrannhet är viktigt och vi jobbar med precision ner till en tusendels millimeter.

Och det är rent och snyggt på Kalles APL-företag också.

– Här vill de ha det rent. Våra arbetskläder är alltid rena för att maskinerna kräver det. Ibland kommer kunderna ut i verkstaden i kostym och då ska vi också se ok ut.

Vad var det som lockade dig till Industritekniska programmet?

– Egentligen visste jag inte vad jag skulle söka, men jag visste att jag ville ha jobb direkt efter gymnasiet. Och i branschen behövs det arbetskraft. Man kan välja högskoleförberedande kurs om man skulle ångra sig och vill läsa vidare sen ändå.

Skulle du rekommendera någon som går i nian att söka?

– Absolut! Det är inte jättesvårt att lära sig, och det är ganska bra ingångslön. Om man vill bli självständig direkt efter gymnasiet är det ett bra val.