search
error

Elevarbete

Industriprogrammet (IP) är gymnasieskolans häftigaste utbildning. Dessutom har eleverna en fantastisk arbetsmarknad efter avslutad utbildning. En elev som genomgått industriprogrammet startar med samma lön som en utbildad lärare.

Under ett år har eleverna också undervisat en av sina teorilärare Ewa Nelson i svetsning. Eleverna började med att teoretiskt gå igenom olika svetsmetoder mig/mag, tig och båg (mma). Sedan utrustade eleverna Ewa med arbetskläder och lät henne vara med i verkstaden när de arbetade. Efter en tid fick Ewa själv prova att svetsa. Hon valde att starta med en vas och eleverna gav henne ett kort rör som hon skulle svetsa ihop med en bottenplatta. Till att börja med var Ewa rädd för gaslågan och gastuben. Ewa trodde att hon skulle flyga i luften. Två mycket pedagogiska och kunniga industrilärare Calle Fäldt och Peter Annerfeldt fanns hela tiden i bakgrunden och gav goda råd.

När vasen var godkänd så föll valet på att tillverka en blomställning av armeringsjärn. Nu blev det betydligt svårare eftersom två cirklar av järn skulle köras genom en vals och tre armeringsjärn skulle svetsas ihop i toppen innan cirkeln fästas. Utöver det skulle en knopp som en av eleverna svarvat fästas fast i toppen på blomställningen. För att fixa detta krävdes en teoretisk lektion av Calle för att kunna beräkna omkretsen på cirkeln och därefter dela den i tre delar. Här kom matematikkunskaperna in.

Ewa tyckte att blomställningen blev urtjusig och det avslutade arbetet firades med ljuvliga muffins.

IP 3a, IP 3b och Ewa