Simning

För dig som vill kombinera studier med en elitsatsning inom simning så är Filbornaskolans Nationella idrottsutbildning ett bra alternativ. Utbildningen bedrivs under fyra år och vår ambition är att du skall få de verktyg som behövs för en elitsatsning och en karriär på nationell nivå.

Simning är en träningsintensiv idrott och det krävs att du kan ta ansvar kring din träning och dina studier för att du skall kunna få ut det mesta av tiden på vårt idrottsgymnasium.

Vår anläggning

Simverksamheten bedrivs på Filborna Simarena som ligger endast ett kort stenkast från skolan. Under slutet av våren/ bötjan av hösten så kan viss sim verksamhet bedrivas på Råå Vallar, en 50-metersbassäng.

Antagning

Senast den 30 november behöver du ha skickat in din ansökning via Svenska Simförbundet.

Under december kommer vi att kalla aktuella sökandes till Helsingborg för intervju, träning och fystester. Vi antar runt åtta platser varje år.


I uttagningsprocesserna letar vi efter aktiva som vi tror vill och kan lägga ner det arbetet som krävs under de kommande fyra åren på idrottsgymnasiet.

Filbornaskolan samarbetar inom simningen med Helsingborgs Simsällskap för att kunna erbjuda instruktörer med erfarenhet från elitverksamhet på lektionstid. Förutom huvudinstruktörer Philip Carlsson så är ytterligare minst två licensierade simtränare kopplade till den dagliga verksamheten och träningarna.

Kontakt

Philip Carlsson
philip.carlsson@helsingborg.se
Telefon: 0734-22740