Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Dessa idrotter är rekommenderade och kvalitetssäkrade av respektive nationellt idrottsförbund och godkända av Skolverket. En elev som antas till NIU har rätt att läsa ämnet Specialidrott med 400 gymnasiepoäng (200 poäng Individuellt val och 200 poäng Programfördjupning). Därutöver kan eleven ansöka om utökat program med 300 poäng Specialidrott.

Tydligt elitperspektiv

NIU vänder sig till elever som anses ha förutsättningar att nå nationell elit som senioridrottare. Det är alltså ett mycket tydligt elitidrottsperspektiv som präglar NIU. En elev som tänker sig en satsning mot nationell elit kommer att lägga mycket tid på sitt idrottande och kommer att ha en del ledighet från skolan för att kunna genomföra sin idrottssatsning. För att skolresultaten inte skall bli lidande av idrottssatsningen är upplägget för de flesta NIU-inriktningarna fyraårigt (fotboll utanför samverkan med HIF är treårigt). Det betyder att man som elev studerar färre kurser per år och ges möjlighet till fler träningspass på förmiddagstid (skillnaden mellan tre och fyra år är ett praktiskt lektionspass/vecka samt lägre studietakt).

I mån av plats kommer NIU-elever att erbjudas plats på skolans elevboende. Om du som NIU- elev är intresserad av boende, ska du anmäla det till biträdande rektor Annica Persson . NIU-elever erbjuds boende i den ordning de anmält intresse.

Vi på Filbornaskolan har lång erfarenhet av fyraårig studiegång för idrottselever och det har varit en starkt bidragande faktor till såväl idrotts- som skolframgång för våra elitidrottselever. RIG och NIU kan kombineras med följande program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Ansök till NIU

Filbornaskolan har fått elva idrotter godkända inom NIU.
För att ansöka: klicka vidare på respektive idrott.

Brottning (4 platser)
Konståkning (5 platser)
Padel (8 platser)

Följande utbildningar sökes via respektive förbund:

Bordtennis (4 platser)
Basketboll (6 platser)
Fotboll (26 platser)
Golf (4 platser)
Handboll (8 platser)
Innebandy (13 platser)
Simning (8 platser)
Tennis (6 platser)

Uttagning till NIU sker i två steg, dels idrottsligt dels betygsmässigt. När det gäller den idrottsliga bedömningen kommer skolan tillsammans med respektive idrottsförbund att göra en rangordning av de sökande. Besked om plats på NIU kommer att lämnas innan du ska söka gymnasieprogram. Om du fått plats på NIU, måste du sedan komma in på sökt gymnasieprogram på skolan. Här gäller betygsintagning – dina betyg från grundskolan blir alltså viktiga för att du i slutänden ska komma in.

Kontakt

Anders Nilsson, Rektor, 042-102401, anders.nilsson@helsingborg.se