search error_outline

Mer om Helsingborgs Idrottsgymnasium

På Filbornaskolan har vi erfarenhet av idrottsgymnasium sedan 1993. Många idrottare på nationell- och internationell elitnivå har gått hos oss och i Helsingborg är vi ensamma om att ha den erfarenheten.

Vi har genom åren utvecklat ett helhetspaket till våra idrottare. Vi hjälper inte bara till med skola och träning, utan också de saker vi sett att våra elever behöver hjälp med i en hektisk vardag, som till exempel sjukgymnaster, fystränare, läxhjälp, frukost och mellanmål.
Vi som jobbar här kan dagligen följa nuvarande och tidigare elevers idrottskarriärer i dagspress, radio och TV. En del har etablerat sig lokalt runt nordvästra Skåne och andra finns på riks- eller internationell nivå. På ett idrottsgymnasium fungerar bredd- och elitidrott sida vid sida.

Att kombinera skolarbete och idrottssatsning

Att nå framgångar inom idrott på hög nivå är inte lätt. Många delar skall falla på plats och ett långsiktigt hårt arbete är en viktig förutsättning. Skolans uppgift blir att ge förutsättningarna för den satsning som elever är villiga att göra, samtidigt som man inte skall behöva göra avkall på sina skolresultat.

Raden av framgångsrika idrottspersoner som gått på Filbornaskolan kan göras lång. Framgångarna har uppnåtts genom ungdomarnas seriösa satsning på sitt idrottande i kombination med respektive förenings och tränares arbete. Vi vet att de lösningar som skolan tillsammans med föreningarna skapat varit bidragande för att ge möjlighet till den dubbla satsningen på skola och idrott. Flexibiliteten bidrar också till den positiva stämning och miljö som finns på idrottsgymnasiet.

Fler och fler uppmärksammar idag de lösningar som föreningsliv och skola skapat i Helsingborg. Dels ser vi det genom att fler elever från andra orter söker sig till Filbornaskolan och deltagande föreningar, dels genom att skolor och föreningar hör av sig för att ta del av vårt upplägg.