Lokalt idrottsgymnasium (LIU)

För de elever som vill ha ett idrottsalternativ inom ramen för en treårig studiegång, har vi alternativet ”Idrott- och hälsaspecialisering”.

Med detta val läser eleven Idrott och hälsa – specialisering 1 och 2 inom ramen för individuella valet. Dessa kurser inriktas mot en idrott, liksom Specialidrott inom NIU. Eleven får möjlighet att utvecklas inom sin idrott under skoltid två pass/veckan. Kurserna kommer att läsas under de två första åren, motsvarande 200 gymnasiepoäng.

Du tränar två pass i veckan på skoltid de två första åren, i övrigt läser du i normala fall gymnasiet i samma takt som övriga elever – alltså på 3 år. Om du vill, så kan du få möjlighet att träna två pass per vecka även under årskurs 3.

Vi samarbetar med lokala idrottsföreningar och i dagsläget erbjuder vi LIU i följande idrotter: Badminton, Bågskytte, Fotboll, Fäktning, Golf, Ishockey, Paddel och Ridning.

Det kan finnas möjlighet för specialisering inom andra idrotter. Om du har andra önskemål så kontakta oss på Filbornaskolan för att få veta mer.