Lokalt idrottsgymnasium (LIU)

För de elever som vill ha ett idrottsalternativ inom ramen för en treårig studiegång, har vi alternativet ”Idrott- och hälsa Specialisering”.Med detta val läser eleven Idrott och hälsa – specialisering 1 och 2 inom ramen för individuella valet. Dessa kurser inriktas mot en idrott, liksom Specialidrott inom NIU. Eleven får möjlighet att utvecklas inom sin idrott under skoltid två pass/veckan. Kurserna kommer att läsas under de två första åren, motsvarande 200 gymnasiepoäng.

Du tränar två pass i veckan på skoltid de två första åren, i övrigt läser du i normala fall gymnasiet i samma takt som övriga elever – alltså på 3 år. Om du vill, så kan du, om det fungerar med din studieplan, få möjlighet att träna två pass per vecka även under årskurs 3.

Vi samarbetar med lokala idrottsföreningar och i dagsläget erbjuder vi LIU på gruppnivå i följande idrotter:

  • fotboll
  • friidrott
  • ishockey
  • padel

Det kan finnas möjlighet för specialisering inom andra idrotter. Just nu har vi lösningar inom badminton, bågskytte, kanot, ridning och styrkelyft. Om du har andra önskemål så kontakta oss på Filbornaskolan för att få veta mer.

Ansökan till detta alternativ gör du i samband med din gymnasieansökan den 15 februari. Kontakta oss på skolan för mer information och hur vi eventuellt skulle kunna möta dina önskemål

Kontakt

Anders Nilsson, Rektor, 042-102401, anders.nilsson@helsingborg.se