Fysträning grunden i varje idrottares framgång

Oavsett vilken sportinriktning eleverna på Filbornaskolans Nationella Idrottsutbildning går, är fysträningen en viktig del. Genom fysträningen får eleverna ork och styrka att träna sin idrott.

Anders Lindsjö är fystränare och lärare på Filbornaskolan. Han utbildar både elever och andra idrottslärare i fysträning. Minst en gång i veckan träffar han alla skolans elever som går idrottsinriktning. De tränar i styrketräningslokalen på Idrottens hus.

– De har möjlighet att komma hit till Idrottens hus upp till tre gånger i veckan. Vissa väljer att vara här mycket, andra mindre. Men minst en gång i veckan är alla här.

Varför är det så viktigt med fysträning?

– En idrottare behöver vara stark i hela kroppen, inte bara de muskelgrupper som används mest i sin egen idrott. Man tränar fys för att undvika skador, för att känna sina gränser och orka träna sin idrott. Genom fysträningen får eleverna god kroppskännedom och de lär sig HUR man tränar.

Inför varje pass frågar Anders sina elever vad de ätit och hur mycket de sovit. För unga människor som tränar mycket och kanske reser mycket till tävlingar, är bra mat och sömn mycket viktigt.

– Idrottarnas sömnbehov kan vara upp till två timmar mer sömn per natt, jämfört med ungdomar i samma ålder som inte idrottar, berättar Anders.

Planerar träningen

Tillsammans med Anders planerar varje elev sin egen fysträning. Både långsiktiga och kortsiktiga mål sätts upp. De elever som vill får också hjälp med att planera sin träning under sommarlovet.

– Det är elevens uppgift att skapa sitt eget träningsschema, sen går vi igenom det tillsammans. Alla är på olika nivå, och utvecklingen sker på varje elevs nivå, säger Anders. Vi diskuterar ofta och mycket vad eleverna har för mål med sin fysträning.

Under ett pass ser Anders alla eleverna. De visar hela tiden vad och hur de gör och Anders kan gå runt och vid behov justera teknik eller ge ett tips.

– Vad är farligt och vad är inte farligt? Det är lärarens ansvar att eleverna inte skadar sig och vi är noga med att eleverna lär sig rätt tekniker för att minska skaderisken.

Skaderisken i gymmet är i stort sett noll, vilket är betydligt mindre än i alla de idrotter som eleverna inriktat sig på.

Tidigare elever fortsätter att komma

I lokalen på Idrottens hus samsas eleverna med andra träningssugna helsingborgare och idrottare som gått på Filbornaskolan tidigare.

– Ja, en del av mina tidigare elever forsätter att komma hit och träna, det är verkligen bra inspiration för mina elever. Jag ser det som ett gott betyg för utbildningen också, ler Anders.