search error_outline

Elevboende i Helsingborg

Filbornaskolans Idrottsgymnasium har idag två elevboenden. Båda boendena ligger ca 700 meter från skolan.

Blockavtal för RIG-elever

Skolan har tecknat blockavtal med hyresvärdarna på dessa två boenden för att kunna garantera antagna RIG-elever ett boende när de måste flytta till Helsingborg.

Boendet på Minörgatan 2, används i första hand till RIG Golf och det andra, Lägervägen 47-53, används av RIG Simning och NIU.

NIU-elever hyr själva

De NIU-elever som önskar hyr själva sitt boende på Lägervägen 47–53. För att komma i kontakt med hyresvärden, gå in på länken till Acrinovas studentlägenheter där du också kan läsa mer om boendet: https://www.acrinova.se/studentlagenheter

Om ni anmäler intresse att hyra en lägenhet, skriv att eleven ska gå på Filbornaskolans idrottsgymnasium. Acrinova försöker alltid ordna boende till våra elever. De kommer att fråga efter ett antagningsbesked. Detta kan ni bortse ifrån, då ni söker boende innan ni får ett antagningsbesked och Acrinova är medvetna om detta.

Boendetillsyn

Båda dessa boenden har tillsyn av våra boendeföreståndare Mats och Bertil. De besöker boendena morgon och kväll samt helger. Deras huvudsakliga uppgift är att se till att boendena är en trygg miljö för eleverna, samt vid behov stötta upp med praktiska saker, men också se till att eleverna sköter sitt boende på ett bra sätt.

Eget boende

Några elever på idrottsgymnasiet väljer att själva lösa sitt boende via släktingar på orten eller genom att föräldrarna köper en lägenhet. Som skola bestämmer vi inte över hur eleven/föräldrarna löser boendet, men vi ser gärna att om man är ny på orten och inte har släkt i Helsingborg, att man bor på elevboende under sitt första läsår, så boendetillsyn finns. Det har vi inte ekonomiska resurser till utanför elevboendena.