Öppet hus RIG och NIU i simning

Den 24 oktober inbjuder vi till "Öppet hus" för RIG & NIU i simning på Filbornaskolan i Helsingborg. Vi kommer att följa de anvisningar och restriktioner som gäller så därför behöver du i år anmäla dig!

13.00 samlas vi i Filbornaskolans aula för en presentation om vad det innebär att gå på ett idrottsgymnasium. Efter detta kommer vi att presentera RIG & NIU och vad det ställs för olika kriterier på utbildningarna. Det kommer att erbjudas frågestund samt en rundvandring i skolan. Vi kommer sedan träffas i Filborna Arena för gemensam land- och simträning. Ni behöver därför ta med er kläder och utrustning för dessa aktiviteter. Dagen kommer att avslutas senast 17.00

För att kunna genomföra detta på ett säkert och bra sätt så skall följande punkter följas:

  • Anmälan om ni önskar deltaga behöver ske via mail till Philip.Carlsson@helsingborg.se senast onsdag 21/10. Uppge namn och kontaktuppgift som vi kan nå dig på.
  • För att hålla nere antalet personer i skolan så har vi bestämt att endast en målsman per simmare får följa med. På Filborna Arena så är endast simmarna välkomna in.
  • För att deltaga ( gäller både simmare och föräldrar) så skall man följa de allmänna restriktioner som ges – håll avstånd, tvätta händer och kom inte om ni uppvisar symptom!
  • Skulle vi märka att intresset är väldigt stort och det skulle innebära en större folksamling än 50 personer så kommer vi aH kontakta er på de kontaktuppgifter ni uppgett men en lösning. Det kan innebära en ändring i 6dsschemat eller att simmare först är välkomna in i skolan och sedan föräldrar.

Du kan läsa mer om RIG & NIU i simning, om hur antagningarna går till och vilka datum som gäller på Simförbundets hemsida:

https://www.svensksimidrott.se/Utbildning/Kombinerastudiermeddinsimidrott/ NationellidrottsutbildningochRiksidrottgymnasium/

För mer information om Filbornaskolan:

https://filbornaskolan.helsingborg.se/program/helsingborgs-idrottsgymnasium/