search error_outline

Fjärr- och distansundervisning som komplement till skolförlagd undervisning

Smittläget av covid-19 är fortsatt oroande i Skåne. Det kommer att ta tid innan vaccinationen får effekt på spridningen i samhället och vi behöver därför planera långsiktigt för våra elever. Det är viktigt att de får den utbildning de har rätt till, och därför återgår vi nu gradvis till undervisning på plats i skolan även för eleverna på de nationella programmen. Det innebär att eleverna kommer att kombinera skolförlagd undervisning med fjärr- och distansundervisning. Eleverna på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen är sedan tidigare undantagna från distansundervisning enligt rekommendationerna från myndigheterna och kommer att ha all undervisning på plats.

Eleverna har fått information om vad som gäller via Itslearning

Efter snart ett år med pandemin har det varit extra tufft för alla gymnasieelever – en tuff vår följdes av en tuff höst. Vi hoppas att det kan bli bra nu när vi kommer att arbeta växelvis med fjärr- och distansundervisning och skolförlagd undervisning. Genom denna strategi gör vi bedömningen att vi kan undvika trängsel i skolan och att verksamheten kan återgå på ett ansvarsfullt sätt.

Som vanligt fortsätter vi att följa övriga rekommendationer, såsom att både elever och anställda stannar hemma vid symtom, underlätta för god handhygien och att alla håller avstånd.

Vi hoppas att denna gradvisa återgång till undervisning på plats i skolans lokaler kommer att underlätta för våra elever som vi alla ser fram emot att träffa igen.

Återigen påminner vi om hur viktigt det är att vi alla hjälps åt att bromsa smittspridningen.

Håll i, håll ut och håll avstånd!

Med vänlig hälsning

Anders Nilsson
Rektor