Informationskvällar idrottsgymnasium

Höstens information om idrottsgymnasiet på Filbornaskolan och våra NIU-utbildningar har vi behövt lägga om pga. den pågående pandemin. I stället för att bjuda in alla idrotter till en gemensam informationskväll erbjuder vi i år en kväll per idrott.

Dessutom kommer vi att ha ett antal Öppet Hus – kvällar där fokus även ligger på val av gymnasieprogram.

Datum och plats

Golf 20 oktober, klockan 18.00 på Filbornaskolan

Handboll 22 oktober, klockan 17.30 på Filbornaskolan

Simning 24 oktober, klockan 13.00 på Filbornaskolan (föranmälan – se separat inbjudan)

Fotboll 4 november, klockan 17.30 på Filbornaskolan

Tennis 4 november, klockan 18.30 på Olympiahallen

Basket, Innebandy, Brottning, Konståkning, Bordtennis genomför informationer ute i föreningarna. Om du inte kunnat delta på dessa – välkommen till Öppet Hus–kväll.

Under informationen kommer vi att berätta om hur idrottsgymnasiet i stort fungerar, kravbild på sökande och om hur antagningen går till. Vi kommer också att presentera de utbildningsalternativ som erbjuds kopplat till idrottsgymnasiet och hur den specifika verksamheten kring respektive idrotten fungerar.

Välkomna!

Lennart Eklund Bitr. rektor,
0705-398703
Lennart.eklund@helsingborg.se