Information till elever, vårdnadshavare och personal gällande Covid-19 smittad person på Filbornaskolan.

Med anledning av att vi precis fått bekräftat att en elev på skolan blivit smittade av Covid -19 vill vi på detta sätt informera er. Vi följer myndigheternas rekommendationer för att göra skolan så säker som möjligt, men även här gäller det individuella ansvaret.

1. Eleven/eleverna som är smittad stannar hemma och får sin undervisning/lektionsplanering på distans.
2. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att smittad person stannar hemma minst 7 dagar varav 2 dagar helt symptomfri innan återinträde på skolan är ok.
3. Klassen, klasslärare och mentorn är informerade på plats om det som skett.
4. Pga. sekretessreglerna kan vi inte tillkännage namn på elev
5. Klassens elever har fått information om att de ska vara speciellt uppmärksamma på om de mår dåligt, har symptom etc. och då stanna hemma.
6. Vi uppmuntrar de elever som eventuellt känner sig sjuka att testa sig skyndsamt för deras säkerhets skull. Vid positivt testsvar önskar vi via mentor bli informerad om detta så att vi kan hjälpa till med att minska smittspridning.
7. De elever som känner sig oroliga hänvisar vi till skolsköterskan på skolan.
8. Vi förstår att det inträffade kan skapa oro men vi agerar enligt givna direktiv och fortsätter vårt skolarbete som tidigare.
9. Givetvis följer vi klassens elever, lärare och skolan som helhet mkt noggrant för att så tidigt som möjligt kunna agera vidare.
10. Om fler i elever i klassen skulle insjukna kan det bli så att vi skickar vi hem hela klassen och fortsätter undervisningen på distans.

/Skolledningen på Filbornaskolan