search error_outline

Individuella programmet

Gymnasiesärskolans Individuella program riktar sig främst till de elever som inte kan följa en fullständig utbildning i något av gymnasiesärskolans nationella program.

Här möts du av ambitiösa och engagerade lärare och elever i fräsch och modern miljö – en internationell atmosfär och ett stimulerande studieklimat med en mångfald av valmöjligheter. Filbornaskolan är en spegling av samhället med en blandning av teoretiska och praktiska program, där gymnasiesärskolan är en välfungerande integrerad del av skolan. Här blir samarbetet med omvärlden helt naturligt.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi strävar för att du efter din utbildning hos oss, har fått praktiska kunskaper om vardag och yrkesliv, har utvecklat social kompetens, är kvalitetsmedveten och tar ansvar så att du kan samarbeta bra med andra på en arbetsplats.

Vem vänder sig programmet till?

Gymnasiesärskolans Individuella program riktar sig främst till de elever som inte kan följa en fullständig utbildning i något av gymnasiesärskolans nationella program.

Vad gör vi på programmet?

I de individuella programmen ska följande ämnesområden ingå:

  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation
  • Estetisk verksamhet