search error_outline

Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är nytt och startar i liten skala läsåret 2016-17. Efter de fyra åren på gymnasiesärskolan tänker vi att eleven ska kunna hitta uppgifter inom förskola, äldreomsorg eller fritidssektorn. 

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Programgemensamma ämnen är Hälsa, Människan, Service och bemötande samt Vård och omsorg.

Under uppstartsfasen kommer man att läsa vissa ämnen tillsammans med andra klasser. Den arbetsplatsförlagda tiden ska vi hitta på ett ställe där du trivs och känner att du kan göra nytta.