search error_outline

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger alla som gillar att jobba med trä, metall, fastighetsskötsel och trädgård en bra grund.

Här möts du av ambitiösa och engagerade lärare och elever i fräsch och modern miljö – en internationell atmosfär och ett stimulerande studieklimat med en mångfald av valmöjligheter. Filbornaskolan är en spegling av samhället med en blandning av teoretiska och praktiska program, där gymnasiesärskolan är en välfungerande integrerad del av skolan. Här blir samarbetet med omvärlden helt naturligt.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi strävar för att du efter din utbildning hos oss, har fått praktiska kunskaper om vardag och yrkesliv, har utvecklat social kompetens, är kvalitetsmedveten och tar ansvar så att du kan samarbeta bra med andra på en arbetsplats.

Vem vänder sig programmet till?

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger alla som gillar att jobba med trä, metall, fastighetsskötsel och trädgård en bra grund. För dig som gillar att jobba med verktyg och maskiner är programmet för fastighet, anläggning och byggnation rätt val till en bred praktisk utbildning.

Vad gör vi på programmet?

Här får du utbildning i att tillverka produkter i ett snickeri, att svetsa, bocka plåt, gänga rör i metallverkstan, lägga plattor, klippa gräs, träd, buskar och mycket mera. I utbildningen ingår kärnämnen och yrkesinriktade kurser. Under utbildningen gör du minst 22 veckors praktik. Gymnasiesärskolan är 4-årig.