search error_outline

Administrations, handel och varuhantering

Programmet för administrations, handel och varuhantering vänder sig främst till dig som vill arbeta inom butik och handel, med allt ifrån lager till försäljning.

Här möts du av ambitiösa och engagerade lärare och elever i fräsch och modern miljö – en internationell atmosfär och ett stimulerande studieklimat med en mångfald av valmöjligheter. Filbornaskolan är en spegling av samhället med en blandning av teoretiska och praktiska program, där gymnasiesärskolan är en välfungerande integrerad del av skolan. Här blir samarbetet med omvärlden helt naturligt.

Vad kan du förvänta dig av oss

Vi strävar för att du efter din utbildning hos oss, har fått praktiska kunskaper om vardag och yrkesliv, har utvecklat social kompetens, är kvalitetsmedveten och tar ansvar så att du kan samarbeta bra med andra på en arbetsplats.

Vem vänder sig programmet till?

Programmet för administrations, handel och varuhantering vänder sig främst till dig som vill arbeta inom butik och handel, med allt ifrån lager till försäljning. Programmet för administrations, handel och varuhantering kräver goda teoretiska kunskaper och att du är intresserad av data. Du bör ha gott ordningssinne, ansvarskänsla och kunna möta kunder i olika situationer.

Vad gör vi på programmet?

I utbildningen ingår kärnämnen och yrkesinriktade kurser. De yrkesinriktade kurserna tillsammans med minst 22 veckors praktik förbereder dig för arbete inom branschen. Gymnasiesärskolan är 4-årig.