Gymnasiesärskolan

På Filbornaskolans gymnasiesärskola har du möjlighet att studera allt från hotell, restaurang och bageri till estetiska ämnen, handel och bygg. Gymnasiesärskolan är fyraårig och den garanterade undervisningstiden för varje elev är 3600 timmar.

Nationella program

Administration, handel och varuhantering

Programmet för dig som vill arbeta inom butik och handel, med allt ifrån lager till försäljning.

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för dig som vill arbeta inom hotell, restaurang, bageri och storhushåll.

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet som förbereder dig för att kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter, skötsel av grönytor och andra markarbeten. Du får även vara med om att bygga mindre stugor från grunden.

Hälsa, vård och omsorg

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, förekommer på alla nationella program i minst 22 veckor.

Individuella program

Basprogrammet

Grundläggande utbildning i samtliga ämnesområden.

Språk och kommunikation

Grundläggande program med fokus på att kommunicera och samspela med andra.

Service: hem- och konsumentkunskap

Fördjupningen som via inköp och planering av måltider ger dig ökade kunskaper i matlagning, bakning och servering.

Service: natur och miljö

Fördjupningen som lär dig sköta grönytor, klippa buskar, källsortera och lär dig enklare fastighetsskötsel.