search error_outline

Gymnasiesärskolan

På Filbornaskolans gymnasiesärskola har du möjlighet att studera allt från hotell, restaurang och bageri till estetiska ämnen, handel och bygg. Gymnasiesärskolan är fyraårig och den garanterade undervisningstiden för varje elev är 3600 timmar.

Nationella program

Administration, handel och varuhantering

Programmet för dig som vill arbeta inom butik och handel, med allt ifrån lager till försäljning.

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för dig som vill arbeta inom hotell, restaurang, bageri och storhushåll.

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet som förbereder dig för att kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter, skötsel av grönytor och andra markarbeten. Du får även vara med om att bygga mindre stugor från grunden.

Hälsa, vård och omsorg

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, förekommer på alla nationella program i minst 22 veckor.

Samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar och vad som påverkar oss människor, naturen och samhället.

Individuella programmet

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Vad gör vi på programmet?

I de inviduella programmen ska följande ämnesområden ingå:

  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation
  • Estetisk verksamhet