Studievägledning

Vad vill du uppnå med dina studier? Vad vill du göra i framtiden? Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig att formulera mål och att hitta möjliga vägar att nå dit.

Vill du diskutera konsekvenser när det gäller val inom skolan som program, inriktning, valbara kurser eller individuella val, så hjälper Studie- och yrkesvägledaren dig.

SYV är också den person på skolan som hjälper dig att hitta möjliga vägar efter du har avslutat din gymnasieutbildning. Du kan få hjälp med att hitta lämplig högre utbildning eller tips om hur du söker arbete.

Fråga SYV!

Är du elev på skolan och vill boka tid för ett vägledningssamtal? Vill du ställa en kort fråga som rör studier eller yrken? Eller går du i årskurs nio och har någon fråga kring våra program? Nu kan du få svar på dina frågor direkt på din mejl genom att använda formuläret nedan.