Elevinflytande

Engagera dig för att få mer inflytande på din skolgång! Gå med i Filbornaskolans elevkår, som verkar för att skapa en mer givande skoltid för alla elever. Kåren har ett nära samarbete med skolan, och du kan påverka både undervisning och arbetsmiljö.

Klassråd

I varje klass ska det finnas klassråd. Klassrådet består av eleverna i klassen och klassföreståndaren eller mentor. Klassrådet behandlar frågor som är av stort intresse för eleverna i klassen och v klassen ska ha klassråd minst en gång per termin. Protokoll ska föras och lämnas in till rektor.

Elevkår

Elevkåren är en fristående organisation, som leds av en styrelse bestående av elever på skolan.