Elev

När du går hos oss på Filbornaskolan får du mer än undervisning. Vi vill att du ska lyckas. Därför finns flera olika yrkeskategorier hos oss som ger dig hjälp och stöd om du behöver det. Du kan även påverka din skolgång genom att engagera dig i vår elevkår.

Specialpedagoger

Specialpedagogens uppdrag på skolan är att förebygga, identifiera och undanröja hinder för elevers utveckling och lärande. Att skapa strukturer och strategier för elever i en inkluderande lärmiljö. Tillsammans med undervisande lärare/mentor gör specialpedagogen pedagogiska kartläggningar, handleder pedagoger i extra anpassningar och särskilt stöd samt stöttar elever i deras lärande.